KANCELARIA ADWOKACKA

adw. Anna Surdyka-Górniak

 

adwokat
Anna Surdyka-Górniak
 

 


     Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu: 

1. Prawa karnego (również prawa karnego skarbowego, prawa wykroczeń i wykonawczego):
- obrona w postępowaniu przygotowawczym i przed sądami;
- występowania w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego;
- powództwo adhezyjne;
- przygotowywanie pism procesowych, wniosków dowodowych, subsydiarnych aktów oskarżenie, odpowiedzi na akt oskarżenia, apelacji, odpowiedzi na apelację, kasacji;

2. Prawa cywilnego:
- sprawy o zapłatę;
- sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
- sprawy o ochronę konsumentów;
- sprawy o zniesienie współwłasności;
- sprawy o rozgraniczenie;
- sprawy o stwierdzenie nabycia nieruchomości lub ruchomości przez zasiedzenie;
- sprawy o wydanie;
- sprawy lokatorskie;
- sprawy spadkowe, w tym o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, uznanie za niegodnego dziedziczenia, zachowek;
- sprawy o ustanowienie służebności;

 3. Prawa rodzinnego:
- sprawy o rozwód;
- sprawy o separację;
- sprawy o unieważnienie małżeństwa;
- sprawy o podział majątku wspólnego;
- sprawy o zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa;
- sprawy o alimenty;
- sprawy o ograniczenie, pobawienie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej;
- sprawy o ustalenie kontaktów z małoletnim;
- sprawy o przysposobienie i rozwiązania przysposobienia;

 4. Prawa pracy:
- sprawy o przywrócenie do pracy;
- sprawy o odszkodowanie;
- sporządzenie opinii umów o pracę
- sprawy z zakresu zakazu konkurencji;

 5. Prawa ubezpieczeń społecznych:
- sporządzanie odwołań od decyzji ZUS;

 6. Prawo administracyjne:
- sprawy z zakresu prawa budowlanego;
- sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
- sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;

 7. Prawa gospodarczego:
- zakładanie i obsługa spółek prawa handlowego;
- likwidacja oraz rozwiązywanie spółek prawa handlowego;
- łączenie, podział i przekształcanie spółek prawa handlowego;

 

Kancelaria prowadzi również kompleksową obsługę prawną podmiotów instytucjonalnych (przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji), w którą wchodzi m. in. opiniowanie i sporządzanie umów, porady prawne, prowadzenie spraw sądowych. Forma i charakter współpracy dostosowane są do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

 

     tel.: 601 296 450
     email:  adwokatasg@gmail.com

     skype: adwokatasg
 

     50-157 Wrocław
     ul. Purkyniego 5 /
     ul. Bernardyńska 4
     pokój 16

     Adres do doręczeń:
     ul. Rolnicza 27
     51-514 Wrocław
 

Filia

     57-200 Ząbkowice Śl.
     Osiedle XX-lecia 22/2

 

  © 2012 - .