KANCELARIA ADWOKACKA

adw. Anna Surdyka-Górniak

 

adwokat
Anna Surdyka-Górniak
 

 


     Głównym zadaniem Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej zarówno klientom indywidualnym jak i w szeroko rozumianym znaczeniu klientom instytucjonalnym. Kancelaria stara się spełnić wszelkie oczekiwania swoich klientów dotyczące jakości świadczonych usług. W tym celu dokonujemy gruntownej analizy zleconego zadania zarówno pod względem prawnym, jak i ekonomicznym.
     Należy w tym miejscu zauważyć, iż założycielka Kancelarii Adwokackiej adw. Anna Surdyka – Górniak, jest nie tylko absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim i korzysta z wiedzy zdobytej w czasie studiów oraz odbytej aplikacji adwokackiej we wrocławskiej Izbie Adwokackiej, lecz również jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie prowadzi obecnie badania dotyczące ekonomicznej analizy prawa na rynku usług deweloperskich na studiach doktoranckich.

Kancelaria w celu efektywniejszego świadczenia usług korzysta z pomocy specjalistów m. in. z zakresu:

 • księgowości i rachunkowości;
 • wypadków drogowych;
 • prawa budowlanego;
 • szacowania wartości nieruchomości, jak i ruchomości;
 • szeroko rozumianej analizy ekonomicznej;

     Usługi świadczone są w lokalu  we Wrocławiu przy  ul. Purkyniego 5 / ul. Bernardyńska 4 pokój 16 oraz  w  Ząbkowicach Śląskich przy ul. Osiedle XX–lecia 22/2. Ponadto prowadzimy sprawy w całej Polsce zarówno osobiście, jak również dzięki współpracy z adwokatami, radcami prawnymi i prawnikami z różnych regionów kraju.

Kancelaria w ramach swojej działalności świadczy usługi poprzez:

 • udzielanie porad prawnych;
 • reprezentowanie klientów przed urzędami, organami ścigania, sądami;
 • udział w negocjacjach;
 • sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych;
 • sporządzanie pism procesowych oraz umów;
 • windykację należności;
 • prowadzenie szkoleń z wybranego zakresu prawa;
 

     tel.: 601 296 450
     email:  adwokatasg@gmail.com

     

     Okręgowa Rada
     Adwokacka
     ul.Sądowa 4 pokój 26
     50-046 Wrocław
    
     Adres do doręczeń:
     ul. Rolnicza 27
     51-514 Wrocław
 

Filia

     57-200 Ząbkowice Śl.
     Osiedle XX-lecia 22/2

 

41244 Odwiedzin

© 2012